Vanlig mat i sonden

oppskrifter siste nytt Mar 13, 2024

Får du spørsmål om vanlig mat i sonden? Her har vi samlet både tilgjengelige kurs, bøker, tilskuddsprodukter og forskningsoppsummering om hjemmelaget sondemat for både helsepersonell, sondeernærte og deres pårørende. Grip muligheten til faglig oppdatering og la deg begeistre sammen med oss!

Har du vært bekymret for lavt næringsinnhold over tid, hvilke matvarer som egner seg for mosing og hvilket utstyr som fungerer best, sammensetning av oppskrifter og beregning, problemer med for høyt volum, frykt for manglende hygiene, potensielle infeksjoner og overgangen fra den tradisjonelle sondeernæringen til vanlig mat i sonden? 

Måltidsfelleskap og matglede gir god helse
Måltidsfellesskapet er viktig i hverdagen og vanlig mat i sonden åpner for samtaler, sanseopplevelser, matglede, god helse og sosialt fellesskap. Det har i tillegg blitt utviklet en helt ny serie med tilskuddsprodukter som bare har 5-6 ingredienser i hvert produkt. Dette gjør det enklere for helsepersonell og sondeernærte å samarbeide om å sette sammen en måltidsbasert matplan. I 2024 kan vi endelig inkludere absolutt alle i måltidsfellesskap som har kjærlighet for næring. Men hvordan gjør vi det?

Bøker, hefter og kurs om vanlig mat i sonden er nå tilgjengelig
Klinisk ernæringsfysiolog Ingrid Jeling gir, i samarbeid med Knappen foreningen støttet av Stiftelsen Dam, ut håndboken "Vanlig mat i sonden" om hvordan lage hjemmelaget sondemat for barn og unge med gastrostomi. Du kan laste den ned i Knappenforeningens facebook-gruppe - og du kan også lese mer på hjemmelagetsondemat.no.

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker med Ingrid Jelling, Elisabeth Elind og Nina Løvhøiden har gitt ut heftet "Hjemmelaget sondemat for barn og ungdom" med en fremgangsmåte for å lage oppskrifter.

Universitet i Bergen har i 2022 og 2023 oppsummert kunnskapsgrunnlaget og konklusjonen peker i retning av helsefordeler knyttet til vanlig mat i sonden. Se det "Digitale kurset om råvarebasert sondeernæring" for professor i ernæring ved UiB, Simon Dankel, sin gjennomgang av dette. 

Tilskuddsprodukter av bare frysetørkede råvarer 
Tilskuddsproduktene Hiquid Food blended soups er på LIS-avtale med Sykehusinnkjøp (2404 Sondeernæring). De kan søkes om utenfor listen av sykehuslege eller bestilles og betales selv. Hiquid Food blended soups er medisinske næringsmidler og brukes kun under medisinsk tilsyn. Dette betyr at sondebrukeren må konsultere sin kliniske ernæringsfysiolog eller lege før oppstart første gang, og få bekreftelse på at Hiquid Food blended soups kan bestilles. Hiquid Food AS tilbyr også det digtale kurset om råvarebasert sondeernæring som også inkluderer mal for måltidsplan og oppskriftshefte med forslag til hjemmelaget sondemat. Les mer om våre tilskuddsprodukter Hiquid Food blended soups.