Videokurs for testgruppen


Dette kurset er en bruksanvisning med ni korte filmer som forklarer tilberedning og gir tips til servering av Hiquid Food blended soups. Alle som skal administrere sondeernæringen bør se denne bruksanvisningen.

Videokurs for testgruppen


Dette kurset er en bruksanvisning med ni korte filmer som forklarer tilberedning og gir tips til servering av Hiquid Food blended soups. Alle som skal administrere sondeernæringen bør se denne bruksanvisningen.