Bekreftelse fra helsepersonell

Hiquid Food blended soups er nå i salg, men kun under medisinsk tilsyn. Dette betyr at pasienten må konsultere sin kliniske ernæringsfysiolog eller lege før hun/han selv kan bestille suppene.

Sondeernæring gis under medisinsk tilsyn. For å sikre en god ernæringsplan ved bruk av råvarebasert sondeernæring trenger Hiquid Food AS en bekreftelse fra helsepersonell før vi sender ut produktene til bruk. 

Fyll ut skjema

Confirmation from healthcare professionals

Hiquid Food blended soups are for sale, but only under medical supervision. This means that the patient must consult healthcare professionals before they can order the soups.

Tube feeding is administered under medical supervision. To ensure a proper nutrition plan when using whole food-based tube feeding, Hiquid Food AS requires confirmation from healthcare professionals before shipping the products.

Submit form