Nå er det mat!

siste nytt Nov 30, 2023

Nå er det mat!

– Vi har kombinert min kjøkkenbenk-erfaring med klinisk kompetanse og nå er både kunnskapen om råvarebasert sondeernæring og tilskuddsproduktene våre tilgjengelige for alle oss som gir eller får mat rett i knappen, sier Heidi Aabrekk, gründer av Hiquid Food og mor til en ungdom med knapp.

Etter over to år med utviklingsarbeid er tre forskjellige supper (tilskuddsprodukter) tilgjengelig i nettbutikken, og alle som ønsker kan få tilgang til et digitalt kurs om råvarebasert sondeernæring. Få tilgang til kurset her.

Hiquid Food AS har klassifisert produktene som næringsmidler for spesielle medisinske formål, selger produktene på egne nettsider under medisinsk tilsyn og har søkt Helfo om plass på pris- og produktlisten. Vårt mål er at pasienter kan velge mellom syntetisk framstilt og/eller frysetørket, råvarebasert sondeernæring når de henter ut på blå resept fra apoteket. Dette er ikke avklart ennå, så privatkunder må selv betale for produktene inntil videre. Her bestiller du.

Tilskuddsproduktene fra Hiquid Food er frysetørket pulver laget bare av økologiske grønnsaker, urter, bær, frukt og kjøtt og msc-sertifisert torsk fra Atlanterhavet. På samme måte som hjemme, vaskes, skrelles, kokes og moses ingrediensene, men i mye større skala. I tillegg frysetørker vi måltidene og maler det til fint pulver, for at de skal være lette å røre ut i varm væske og gis med sprøyte. Pulveret er lett å frakte og har lang holdbarhet.

Bare i Norge er det over 3.600 mennesker som får mat via sonde. Mange eldre bosatt på aldershjem, ALS-syke, kreftpasienter og barn og unge med nevrologiske skader får syntetisk fremstilt næring via sonde. Ved behov for gastrostomi har praksis de siste årene vært å foreskrive syntetisk sondeernæring på blå resept. Dette har vært en god løsning for mange. Når enkelte opplever komplikasjoner som kvalme, forstoppelse, oppkast, diaré eller oppblåsthet, har den mest vanlige løsningen vært å bytte mellom ulike syntetiske sondeløsninger. Dette gir ofte bare en midlertidig lindring av symptomene. Men hva annet kan tilbys? Hva sier forskningen? Hva gjør helsepersonell og pårørende når pasienten ønsker å lage sin egen sondemat? Hvorfor er råvarebasert sondeernæring så viktig for noen familier? Hvilke ressurser kan helsepersonell bruke for å veilede familier og pasienter i overgangen fra syntetisk til råvarebasert sondemat?

Disse spørsmålene blir besvart i det digitale kurset. I tillegg blir produktene Hiquid Food fish, Hiquid Food turkey og Hiquid Food vegan presentert og produktark kan lastes ned, vi forklarer forskjellene på syntetisk framstilt og råvarebasert sondeernæring, vi har laget eksempler på matplaner for barn, unge og eldre med mal som kan tilpasses hver enkelt. Siden våre produkter er doserte tilskuddsprodukter, så har vi laget et oppskriftshefte med forslag til oppskrifter som kan forberedes hjemme, hvilket utstyr som egner seg og hvordan man kan ivareta tverrfaglig samarbeid.

- Vi ønsker å samle hele teamet rundt personen som har gastrostomi for å sikre en god ernæringsplan som gir bedre livskvalitet for alle. Alle fortjener matglede og felleskap rundt måltidene, sier fagsjefen Christina Kjeserud Ose i Hiquid Food.

De fleste kliniske ernæringsfysiologer ønsker å hjelpe og er opptatt av sunn, næringsrik mat. Det er få ernæringsfysiologer som har erfaring med og er utdannet i råvarebasert sondeernæring. I en travel hverdag tar det tid å sette seg inn i hvilke matvarer som egner seg for mosing, hvordan man setter sammen oppskrifter som gir godt nok næringsinnhold og lavt nok volum, hvilket utstyr som fungerer best og hvordan man sikrer en forsvarlig overgang fra syntetisk til råvarebasert. I tillegg hentes historiene om konsekvensene av altfor lavt næringsinnhold over tid, problemer med for høyt volum, frykt for manglende hygiene og potensielle infeksjoner fram som forsterker usikkerheten.

Da er det viktig å huske på at noen familier står i kritiske situasjoner med så stort ubehag hos sin kjære at det går på helsen løs for alle involverte, og mange begynner å utforske på egenhånd.

God ernæringspraksis står det at sondeernæring gir komplikasjoner som «løs avføring, kvalme, oppkast, oppblåsthet eller forstoppelse.» Samtidig understrekes viktigheten av måltidsmiljøet, det å ta seg tid til måltidet og at mat i tarmen har lavere komplikasjonsrisiko.

Hva er forskjellene på syntetisk og råvarebasert sondeernæring?
Sondeernæringen vi snakker om i Hiquid Food er flytende næring som gis gjennom gastrostomien til magesekken. Vår målgruppe tåler vanlig mat i magesekken og har gastrostomi på grunn av dysfagi/tygge- og svelgevansker og trenger flytende næring.

Syntetisk framstilt sondeernæring er enkel å beregne fordi den etter regelverket er «komplett» og har et fast kcal/ml-innhold. En «komplett» sondeernæring etter regelverket betyr at produktene er uttynnet til å kunne gis til hvert måltid gjennom hele dagen. Den er enkel å administrere fordi den kan gis med pumpe, gjennom hele døgnet om nødvendig. Syntetisk sondeernæring har lang holdbarhet og kan henge i romtemperatur over lang tid. Syntetisk sondeernæring innfrir hverken kostrådene eller god ernæringspraksis med tanke på for eksempel fem om dagen, variasjon, måltidsfellesskap og matglede og gir kjente komplikasjoner som oppkast, kvalme, diare, forstoppelse og oppblåsthet.

Tilskuddsproduktene våre er dosert til et maksimalt antall måltider av samme sort pr dag. Måltidene serveres i en skål, ved et bord og gis med sprøyte – aller helst sammen med venner og familie. I tillegg til tilskuddsprodukter foreslår vi oppskrifter som kan tilpasses og tilberedes hjemme. Måltidene inneholder varierte proteinkilder, karbohydratkilder, fiberkilder som alle egner seg for mosing og inntak med sprøyte. Oppskriftene, fra det digitale kurset vårt, gir 300-400 ml ferdig utblandet i en konsistens som egner seg for sprøyte, men hvert måltid må selvsagt tilpasses hver enkelt.

Råvarebasert sondeernæring kan beregnes som «vanlig mat». Næringsinnhold pr måltid vurderes på samme måte som man beregner måltider for pasienter uten sonde. Vi ønsker å bidra til å øke kunnskapen om sondemat og skape større forståelse for hvorfor måltider basert på rene råvarer er viktig for både fysisk og mental helse.

Hva er forskjellen på syntetisk og råvarebasert sondeernæring juridisk sett?
Sondeernæring, flytende mat som gis i knappen, kan altså enten være syntetisk framstilt eller laget av naturlige råvarer som er frysetørket eller most hjemme. Det er forskriften om næringsmidler til særskilte grupper som regulerer sondeernæring. Intensjonen i regelverket er blant annet at man ikke ønsker å begrense tilfanget av nye produkter og produkter skal være fordelaktig og trygge for pasientene. Utfordringen er at maksimumsverdien for vitaminer og mineraler som er oppgitt i tabell 2 i forskriften er basert på tilskudd av vitaminer og mineraler. Regelverket er ikke kalibrert for bruk av råvarer, som gir et juridisk «forbud» mot for eksempel fisk, havregryn og brokkoli for personer med gastrostomi. Det naturlige innholdet av vitaminer og mineraler pr 100 kcal er nemlig altfor høyt i mange råvarer.

Eksempler:

Etter tabell 2 i regelverket kan man for eksempel ikke spise mer enn:

  • Brokkoli – 1 håndfull (ca 100 g) – inneholder 24 kcal og 39 mg vitamin C. I følge tabell 2 er det kun tillatt med høyst 22 mg vitamin C per 100 kcal. Brokkoli vil per 100 kcal inneholde ca 163 mg vitamin C, som er nesten 7 ganger så mye enn hva som er tillatt.
  • Torsk, kokt  - 1 porsjon a 200 g – inneholder 142 kcal og ca 200 μg jod. I følge tabell 2 er det kun tillatt med 35 μg jod per 100 kcal. Én porsjon med torsk, som er relativt vanlig å inkludere i en middag, vil da inneholde ca 140 μg jod per 100 kcal, som igjen tilsier et inntak på fire ganger så mye jod enn hva som er tillatt.
  • Havregryn, 1 porsjon a 100 g gir 363 kcal og f eks 440 mg fosfor. I følge tabell 2 er det tillatt med 80 mg fosfor per 100 kcal. Én porsjon havregryn, som mange spiser til frokost, vil gi 121 mg per 100 kcal, som er 50 % mer enn hva som er tillatt.

Et juridisk «forbud» mot for eksempel brokkoli for barn med knapp viser manglende sammenheng med øvrige kostråd, så spørsmålet er om EU-reglene kan endres, eller om det kan tolkes etter intensjonen i regelverket.  Doseringen vi angir på tilskuddsproduktene er basert på dette regelverket. 

-Frysetørket, råvarebasert sondeernæring er et innovativt produkt, og utfordrer både klinisk og juridisk praksis. Når en person får innlagt gastrostomi, så utløses retten til sondeernæring på blå resept. Det er behovet for flytende næring og redusert symptomtrykk, ikke behovet for syntetisk framstilt flytende næring, som tilsier at blå resept vil være naturlig også for frysetørket sondeernæring, sier Christina Kjeserud Ose, fagsjef i Hiquid Food.

For sykehusene er Hiquid Food AS avtaleleverandør i LIS 2404 fra 1. februar 2024 med tre tilskuddsprodukter; Hiquid Food fish, Hiquid Food turkey, Hiquid Food vegan

Bestill produktene i vår nettbutikk.