Hiquid Food blended soups på blå resept?

siste nytt May 13, 2023

Innfrir dagens sondeernæring kostrådene og er den egnet for langtidsernæring av barn og voksne fire til fem ganger om dagen? Hva med dem som opplever symptomer som kvalme, diaré, forstoppelse, oppkast og/eller oppblåsthet?

Hiquid Food blended soups er en innovativ og råvarebasert sondeernæring med lavprosesserte ingredienser, som er laget på initiativ fra pasientene. Det finnes ingen produkter med tilnærmet lik nytte på Helfos pris- og produktliste i dag, men sondeernæringer generelt administreres likt med sprøyte eller pumpe via sonde. Hiquid Food har søkt om plass på Helfos pris- og produktliste slik at pasienter som ønsker kan få velge råvarebasert sondemat på blå resept.

Søknaden er ikke behandlet enda, men Helfo har etterspurt tilleggsverdien for et dyrere produkt med «tilnærmet lik nytte». 

Kunnskap fra forskning og Kostrådene

Dagens tilbud om syntetisk sondeernæring har i et historisk perspektiv vært løsningen på alvorlige ernæringsvansker. Forskerne ved Universitetet i Bergen (UiB) peker likevel på mangler ved kunnskapsgrunnlaget til eksisterende tilbud av sondeernæringer. Den forskningsbaserte kunnskapen om sondeernæring ble oppsummert i 2022 av ernæringsteamet ved UiB, og forskerne anbefaler et standardisert råvarebasert produkt for å avhjelpe symptomtrykket og bedre mattilbudet til en sårbar gruppe (figur 1). En av de konkrete anbefalingene i rapporten var: 

“We therefore propose defining a more standardized blended diet as a commercially available formula only made up of whole foods and salt (Figure 1), that can be used for research purposes and by dietitians/patients as an alternative to the commercial formulas currently on the market.” (Dankel, Lindseth 2022)

Figur 1

Standard commercial formula (1) and At-home prepared blended diet (2) are current options for tube fed individuals. Both of these options have drawbacks. We thus see a need for a third alternative, which appears to be feasible and is likely to have less drawbacks than the two current main groups of alternatives. The third, proposed alternative is the Standardized blended diet (3) defined in 1. Purpose and Definitions, in this report.

Eksisterende sondeernæringer innfrir ikke Kostholdsrådene fra 2011 om et variert kosthold, og gir ikke pasientene et rimelig valg med hensyn til mat som er et viktig grunnleggende behov i Kvalitetsforskriften.

Det er varslet at redusert inntak av ultraprosessert mat vil bli anbefalt i de nye kostholdsrådene som kommer i 2024, og eksisterende sondeernæring er ultraprosessert.

Hva mener myndighetene om et tilbud av kun ultraprosesserte produkter til en så variert pasientgruppe, og den helserisikoen inntak av ultraprosessert mat over tid innebærer, jf. kravet om rimelig valgfrihet med hensyn til mat?  

En råvarebasert, frysetørket sondeernæring som Hiquid Food blended soups, innfrir dagens kostholdsråd og gir pasientene et rimelig valg med hensyn av mat og har en lav prosesseringsgrad. I Hiquid Foods produkttest bekrefter de foreløpige resultatene en signifikant symptomreduksjon ved bruk av hjemmelaget sondemat og råvarebasert sondeernæring. Behovet for en råvarebasert sondeernæring er kritisk for en del av pasientgruppen i dag og den samfunnsøkonomiske gevinsten kan bli høy på lang sikt.

Dette er ingredienslisten til en av de mest brukte sondeernæringen, som består av 85% syntetiske og 15% ultraprosesserte råvarer.

Til sammenligning er det 100% lavprosesserte råvarer i Hiquid Food blended soups:

  • Hiquid Food rein: Reinsdyrkjøtt (24%), kålrot, rødbete, kidneybønner, tyttebær, rosmarin + tilsatt vann og fettkilde ved tilberedning
  • Hiquid Food fisk: Brokkoli, ørret (24%), gulrot, torsk (17%), tindved, persille + tilsatt vann og fettkilde ved tilberedning
  • Hiquid Food kalkun: Søtpotet, kikerter, grønnkål, kalkun (18%), oregano + tilsatt vann og fettkilde ved tilberedning
  • Hiquid Food vegetar: Erter, hvite bønner, eple, sellerirot, solbær kanel + tilsatt vann og fettkilde ved tilberedning

Kunnskap fra helsepersonell, pasienter og pårørende

Spørreundersøkelsene som pasienter, pårørende og helsepersonell har svart på vinteren 2023 bekrefter at hjemmelaget sondemat og Hiquid Foods råvarebaserte sondeernæring gir en lavere symptombelastning, og dermed en annen nytte og en vesentlig tilleggsverdi for pasienten og deres pårørende. Produktet dekker behovet for – og ønsket om – større valgfrihet med hensyn til mat både for pasienter, pårørende og helsepersonell. Et standardisert produkt gjør nødvendig veiledning enklere for helsepersonell når den er ferdig beregnet og inneholder ingredienser anbefalt i kostrådene. Helsepersonell, pasienter og pårørende sier videre at de ville benyttet seg av en klinikk eller et kompetansesenter med kompetanse på råvarebasert sondeernæring og hjemmelaget sondemat.

Vi samler fremdeles inn resultater og erfaringer fra testgruppen, men foreløpige resultat viser at våre produkttestere opplever en signifikant reduksjon på kvalme, oppkast, oppblåsthet og forstoppelse ved inntak av hjemmelaget sondemat og råvarebasert sondeernæring, sammenlignet med syntetisk sondeernæring. Fraværet av symptomer er tilnærmet likt ved Hiquid Foods råvarebaserte sondeernæring som ved inntak av hjemmelaget sondemat. Foreløpige resultater viser en betydelig reduksjon i oppkast fra syntetisk sondeernæring til hjemmelaget sondemat og Hiquid Foods råvarebaserte sondeernæring. Tallene taler for seg selv:

Figur 3 - mai 2023

Hva er folketrygdens unødvendige utgifter?

Helfo skal påse at folketrygden ikke påføres unødvendige utgifter. Et regneeksempel på et overslag av kostnader for sondeernæring per dag for voksne viser at det kan være 116% dyrere for voksne og 12% dyrere for barn å velge Hiquid Food blended soups sammenlignet med syntetiske produkter. For denne ekstrakostnaden er det vesentlig tilleggsverdi; Hiquid Food blended soups gir umiddelbar symptomreduksjon og sparer folketrygden for kostnader til tilleggsprodukter og medikamenter. Videre sannsynliggjør en råvarebasert sondeernæring innsparinger på lang sikt ved reduksjon av sykehusopphold blant annet basert på kunnskap om høyt inntak av ultraprosessert mat som øker risikoen for en rekke sykdommer som fedme, type 2 diabetes og kreft.

Et relevant spørsmål i Helfos kostnadsvurdering vil være om folketrygden skal fortsette å fullfinansiere næringsmidler som ikke er i tråd med kostholdsrådene, som forårsaker umiddelbar uhelse for enkelte pasienter? Ved inntak av eksisterende sondeernæringsprodukter kan på lang sikt kan øke risikoen for kreft, diabetes 2, hjerte- og karsykdommer om pasienten kunne inntatt råvarebasert sondeernæring.

Hva med matglede, måltidsfellesskap og sanseopplevelser?

Respondentene har gitt sin score på ivaretagelsen av matglede, måltidsfelleskap og sanseopplevelser ved inntak av sondeernæring, hvor 0 er ingen ivaretagelse og 10 er svært høy ivaretagelse, se figur 8. Hjemmelaget sondemat/råvarebasert sondeernæring ivaretar matglede, måltidsfelleskap og sanseoppleveser i større grad.

Pårørende beskriver tilleggsverdien av hjemmelaget sondemat eller råvarebasert sondeernæring slik:

”Det er mer inkluderende (sosialt), mindre prosessert, større kontroll over innholdet, en følelse av normalitet – ungen får ikke mat fra laboratorium.” 

Helsepersonell beskriver tilleggsverdi for behandler ved en råvarebasert sondeernæring slik: 

”Forenkler muligheten til å legge opp en måltidsplan, mindre krav på de som skal prøve å gi råvarebasert sondemat.”

”I tillegg vil det bidra til å ha flere trygge alternativ som allerede er beregnet og dermed større mulighet for å tilpasse ernæringsplan til hver individuelle pasient.”

Den nøyaktige kost-nytte-effekten kan kun videre forskning og erfaring peke oss i retning av. Hiquid Food AS vil videreføre samarbeidet med Forskningsrådet og Universitetet i Bergen og initiere en større studie etter introduksjonen av produktet på markedet. 

Vi mener folketrygden trygt kan investere i folkehelse og langsiktig samfunnsøkonomisk gevinst når en samlet totalvurdering viser at eksisterende sondeernæring og en råvarebasert sondeernæring ikke har tilnærmet lik nytte. Det vi ser er at både kostnadsbildet, regelverket og retningslinjene åpner for en plass for Hiquid Food blended soups på pris og produktlisten fra april 2023.

Hva mener du?